Tuesday, November 13, 2012

STRES sinonim dengan tekanan

"Tekanan yang dialami oleh seseorang boleh membawa kesan positif atau negatif. kesan positif ialah dapat meningkatkan keyakinan diri, berusaha bersungguh-sungguh dan membina peribadi mantap, berdisiplin dan mempunyai kreativiti yang tinggi."

~Dr. Mohd Sukki Othman, Muslim Cemerlang Mampu Mengawal Tekanan, Utusan Malaysia, Rabu 14.11.2012

No comments: